806/2012

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan perimä luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemusmaksu on 350 euroa.

Pyynnöstä annettavasta todistuksesta tai otteesta peritään todistus- tai otemaksuna 20 euroa. Oikeaksi todistetusta jäljennöksestä peritään maksua 2 euroa sivulta.

Valvontamaksusta säädetään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Suoritteita, jotka oikeudenkäyntiavustajalautakunta hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n mukaisesti, ovat valokopiot, tulosteet ja telekopiona toimitetut asiakirjajäljennökset.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Satu-Maaria Natunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.