791/2012

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Laki ennakkoperintälain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ennakkoperintälain (1118/1996) 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1499/2011, uusi 6 momentti seuraavasti:

9 §
Ennakonpidätysvelvollisuus

Suorituksen maksaja ei ole velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä, jos suoritus ei ylitä tuloverolain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettua Verohallinnon vahvistamaa verovapaan korvauksen määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 88/2012
VaVM 28/2012
EV 127/2012

  Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.