754/2012

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain (1528/2001) 2 §:n 5 ja 6 kohta, 3 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta ja 4 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 kohta, 3 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta sekä 4 §:n 2 momentti laissa 917/2008, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti sekä 12 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti laissa 295/2010 sekä 12 §:n 1 momentti laissa 917/2008, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään markkinaoikeuslain (1527/2001) 1 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitettujen asioiden vireilletulosta ja käsittelystä markkinaoikeudessa.


3 §
Asian vireillepano

Markkinaoikeudessa tulee vireille:


9) maksupalvelulain nojalla käsiteltävä asia kuluttaja-asiamiehen hakemuksella.

Kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskeva asia tulee kuitenkin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vireille kuluttaja-asiamiehen hakemuksella.

12 §
Hakemuksen tiedoksianto kieltomenettelyssä

Markkinaoikeuden on heti annettava 5 §:ssä tarkoitettu hakemus tiedoksi kuluttaja-asiamiehelle, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ja Viestintävirastolle kunkin valvontavaltaan kuuluvassa asiassa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 32/2012
TaVM 11/2012
EV 117/2012

  Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.