736/2012

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain (115/1999) 8 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä on edellinen laissa 348/1994:

1 §

Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetussa laissa (115/1999) tarkoitetuista maastavientiluvista peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 86 euroa. Lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuista luvista maksu voidaan kuitenkin Valtion taidemuseon harkinnan mukaan jättää perimättä.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Valtion taidemuseo hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) taidenäyttelyt;

2) taiteiden väliset esitykset ja muut ohjelmat;

3) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut tuotteet;

4) asiantuntija- ja tietopalvelut;

5) kuvien käyttö;

6) tilojen käyttö;

7) muut tilauksesta tehdyt suoritteet ja asiantuntijapalvelut.

3 §

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Valtion taidemuseo ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §

Kokoelmien, kuva- ja tietoaineistojen sekä hakemistojen rajattu käyttö museon tiloissa on maksutonta itsepalvelua.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

  Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitussihteeri
Janina Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.