729/2012

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 930/2009 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1383/2010, seuraavasti:

2 §

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen hoitamaan seuraavat työsuojelun vastuualueeseen kuuluvat tehtävät koko maan alueella:

1) tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (1233/2006) tarkoitetut valvontatehtävät

2) rautatieliikenteen kaluston ja niiden mukana liikkuvien työntekijöiden työpaikkojen työsuojeluvalvonta

3) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen (674/1996) 4 §:n tarkoittamaksi pätevyydeksi

4) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 14 §:ssä tarkoitetuksi pätevyydeksi

5) sisävesiliikenteen ja siihen liittyvän ahtaustoiminnan työpaikkojen työsuojeluvalvonta, lukuun ottamatta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toimialuetta

6) laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 6 §:ssä tarkoitetut lausunnot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

  Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.