723/2012

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen (901/2006) 1 §:n 7 kohta sekä

muutetaan 1 §:n 6 kohta, 3 §, 5 §:n 1 momentti sekä 6, 8 ja 10 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § ja 5 §:n 1 momentti asetuksessa 534/2008, 6 ja 10 § osaksi asetuksessa 695/2010 sekä 8 § asetuksissa 534/2008 ja 695/2010, seuraavasti:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


6) rajanylityspaikalla rajanylitysasetuksen 2 artiklan 8 kohdassa säädettyä paikkaa, jonka kautta ulkorajan ylittäminen tapahtuu;


3 §
Rajanylityspaikan aukioloaika

Rajanylityspaikka Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla on avoinna jatkuvasti, jollei liikenteen turvallisuusjärjestelyistä muuta johdu tai jollei Venäjän kanssa ole toisin sovittu. Tilapäinen rajanylityspaikka on avoinna sen mukaan kuin rajavaltuutettu tullin kanssa asiasta ensin sovittuaan tarkemmin määrää.

Rajanylityspaikkana oleva lentoasema on avoinna sen mukaan kuin rajatarkastusta suorittavan viranomaisen ja lentoaseman pitäjän kesken sovitaan. Rajatarkastuksen suorittamisesta yksinomaan helikoptereille sekä yksinomaan vedestä lähteville ja veteen laskeutuville lentokoneille tarkoitetussa rajanylityspaikassa on sovittava Rajavartiolaitoksen asianomaisen hallintoyksikön kanssa.

Rajanylityspaikkana toimiva satama on avoinna sen mukaan kuin rajatarkastusta suorittavan viranomaisen ja satamanpitäjän kesken sovitaan. Rajanylityspaikkana oleva merivartioasema on avoinna kello 8—22, jollei Rajavartiolaitoksen kiireellisen lakisääteisen tehtävän suorittamisesta tilapäisesti muuta johdu.

5 §
Rajanylityspaikat Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla

Rajanylityspaikkoja Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ovat Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius. Vainikkala on yksinomaan raideliikenteelle tarkoitettu rajanylityspaikka.


6 §
Rajanylityspaikat lentoliikenteessä

Rajanylityspaikkoja lentoliikenteessä ovat Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan, Turun, Vaasan ja Varkauden lentoasemat.

Helsinki-Hernesaari on yksinomaan helikoptereille tarkoitettu rajanylityspaikka.

Ahvenanmaan, Hangon, Kotkan, Porkkalan ja Suomenlinnan merivartioasemat ovat yksinomaan vedestä lähteville ja veteen saapuville lentokoneille tarkoitettuja rajanylityspaikkoja.

8 §
Rajanylityspaikat vesiliikenteessä

Rajanylityspaikkoja vesiliikenteessä muille aluksille kuin rajanylitysasetuksessa tarkoitetuille huvialuksille ovat Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat.

Rajanylityspaikkoja vesiliikenteessä rajanylitysasetuksessa tarkoitetuille huvialuksille ovat Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Suomenlinnan merivartioasemat sekä Nuijamaan satama ja Santio.

10 §
Rajatarkastustehtävien jakaminen

Poliisi huolehtii lentoliikenteen rajatarkastuksista Hallin, Jyväskylän, Kauhavan, Kuopion, Mikkelin, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan ja Varkauden lentoasemilla.

Tullilaitos huolehtii kalastus- ja lastialusten rajatarkastuksista satamissa lukuun ottamatta Kalajoen, Kaskisten ja Taalintehtaan satamia, Rajavartiolaitoksen ohella tavaraliikenteen rajatarkastuksista Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikalla sekä pienkoneiden rajatarkastuksista Jyväskylän, Kuopion, Mikkelin, Savonlinnan, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Varkauden lentoasemilla.

Rajavartiolaitos huolehtii muista rajatarkastuksista 5, 6 ja 8 §:ssä säädetyillä rajanylityspaikoilla.

Sen estämättä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään, Rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin kesken voidaan sopia tilapäisistä poikkeuksista rajatarkastusvastuussa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Ylitarkastaja
Anne Ihanus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.