639/2012

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus valmisteverotuslaissa säädetyn valvonta- ja siirtojärjestelmän soveltamisesta eräisiin polttoaineiden lisäaineisiin

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 2 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1399/2010:

1 §

Valmisteverotuslain (182/2010) 4, 8 ja 9 luvussa säädettyä valvonta- ja siirtojärjestelmää sovelletaan tullitariffin nimikkeisiin 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 ja 3811 90 00 kuuluviin tuotteisiin, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina.      

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/209/EU (32012D0209); EUVL L 110, 24.4.2012, s. 41

  Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Ylitarkastaja
Krista Sinisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.