630/2012

Annettu Helsingissä 15 päivänä marrraskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1002/2010) 18 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 19 § ja 22 §:n 1 momentti seuraavasti:

19 §
Luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet

Sivutuoteasetuksen 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto.

22 §
Tuontilupa

Edellä 21 §:ssä tarkoitetun tuontiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että kyseessä olevien sivutuotteiden sisämarkkinatuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Elintarviketurvallisuusviraston on asetettava tuontiluvassa eläinten terveyttä koskevat välttämättömät ehdot. Tuontiluvalla tuotavat sivutuotteet on kuljetettava suoraan luvan saaneeseen hyväksyttyyn tai rekisteröityyn laitokseen. Tuontilupa voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (32009R1069); EUVL N:o L 300, 14.11.2009, s. 1
Komission asetus (EU) N:o 142/2011 (32011R0142); EUVL N:o L 54, 26.2.2011, s. 1

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.