619/2012

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2012

Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ulosottoviranomainen Ahvenanmaan maakunnassa

Paikallinen ulosottoviranomainen Ahvenanmaan maakunnassa on Valtakunnanvoudinviraston alainen Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto. Maakunnanvoudinviraston toimialue on Ahvenanmaan maakunta.

Maakunnanvoudinviraston päällikkönä toimii maakunnanvouti.

2 §
Ulosottomiehet

Ulosottomiehinä toimivat maakunnanvouti ja hänen alaisinaan maakunnanulosottomiehet. Maakunnanulosottomiehet ovat myös haastemiehiä.

3 §
Muut virat ja henkilöstö

Maakunnanvoudinvirastossa voi olla maakunnanvoudin ja maakunnanulosottomiehen virkojen lisäksi muita virkoja sekä työsopimussuhteista henkilöstöä.

4 §
Viittaussäännös

Maakunnanvoutiin sovelletaan, mitä johtavasta kihlakunnanvoudista ja kihlakunnanvoudista säädetään ulosottokaaressa (705/2007). Maakunnanulosottomieheen sovelletaan, mitä kihlakunnanulosottomiehestä säädetään ulosottokaaressa.

5 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annettu laki (898/1979).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 73/2012
LaVM 9/2012
EV 86/2012

  Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.