617/2012

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (256/2000) 2 §:n 1 ja 2 momentti, 6 §:n 2 ja 3 momentti ja 23 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti ja 6 §:n 2 ja 3 momentti asetuksessa 1053/2003, 2 §:n 2 momentti asetuksessa 1118/2010 ja 23 §:n 1 momentti asetuksessa 991/2006, seuraavasti:

2 §
Ulkoasiainhallinnon virkaan nimittävä viranomainen

Ulkoasiainministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä virkaan nimittämisestä säädetään ulkoasiainhallintolaissa (204/2000).

Valtioneuvosto nimittää virkaan alivaltiosihteerin, ulkoasiainneuvoksen, hallintojohtajan, viestintäjohtajan, talousjohtajan, kiinteistöjohtajan, tietohallintojohtajan, turvallisuusjohtajan, lähetystöneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja kaupallisen neuvoksen.


6 §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Vieraiden kielten taitona vaaditaan 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuilta virkamiehiltä hyvä taito suullisesti ja kirjallisesti käyttää englannin kieltä ja yhtä seuraavista kielistä: arabia, espanja, japani, kiina, portugali, ranska, saksa tai venäjä.

Vieraiden kielten taitona vaaditaan 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuilta virkamiehiltä hyvä taito suullisesti ja kirjallisesti käyttää arabian, englannin, espanjan, japanin, kiinan, portugalin, ranskan, saksan tai venäjän kieltä sekä lisäksi tyydyttävä taito käyttää yhtä muuta mainituista kielistä.

23 §
Edustuston päälliköiden ja johtavien virkamiesten tehtävien kelpoisuusvaatimukset

Suurlähetystön, pysyvän edustuston, erityisedustuston ja pääkonsulaatin päälliköksi määrätään ulkoasiainneuvos.Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2012. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.