607/2012

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen (501/1978) 20 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 706/2009, seuraavasti:

20  §

Jokaisen alueellisen toimipisteen yhteydessä toimii neuvottelukunta, jonka puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet johtokunta määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenten tulee edustaa työsuojeluviranomaisia, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia, keskeisiä työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjä sekä alueen elinkeino- ja väestörakenne ja muu toiminta huomioon ottaen muita keskeisiä järjestöjä, yhteisöjä ja organisaatioita.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2012

Peruspalveluministeri 
Maria Guzenina-Richardson

Hallitusneuvos
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.