577/2012

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2012

Valtioneuvoston asetus valtion ja Fintoto Oy:n osuudesta totopelien tuotoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään arpajaislain (1047/2001) 18 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 575/2011:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) totopelien kokonaisvaihdolla  arpajaislain (1047/2001) 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua totopelituottojen kokonaismäärää lisättynä arpajaislain 13 c §:ssä tarkoitetulla pelaajan osuudella, arpajaisverolla sekä pelitoiminnan järjestämiskuluilla;

2) totopelien valtion osuudella arpajaislain 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua valtion osuutta.

2 §
Valtion osuus totopelituotoista

Totopelituottojen kokonaismäärästä tilitetään valtiolle totopelien valtion osuutena 0,4 prosenttia totopelien kokonaisvaihdosta.

3 §
Fintoto Oy:n osuus totopelituotoista

Fintoto Oy:lle jää pelitoiminnan järjestämiskulujen jälkeen käytettäväksi arpajaislain 17 §:n 3 momentissa säädettyihin tarkoituksiin pelaajan ja totopelien valtion osuudella sekä arpajaisverolla vähennetty osuus totopelien kokonaisvaihdosta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan valtion ja Fintoto Oy:n osuudesta totopelien tuotoista annettu valtioneuvoston asetus (1010/2011).

  Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.