534/2012

Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2012

Valtioneuvoston asetus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Euroopan vakausmekanismin perustamisesta Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välillä 2 päivänä helmikuuta 2012 tehty sopimus on voimassa 27 päivästä syyskuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 21 päivänä kesäkuuta 2012 ja valtioneuvosto 28 päivänä kesäkuuta 2012. Hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 29 päivänä kesäkuuta 2012.

2 §

Suomi on sopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan selityksen:

Sopimuksen 35 artiklan määräys hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen oikeudellisesta koskemattomuudesta ei rajoita Suomea hallintoneuvostossa edustavan ministerin Suomen perustuslain mukaista ministerivastuuta.

3 §

Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (402/2012) tulee voimaan 4 päivänä lokakuuta 2012.

4 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä lokakuutta 2012.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 75/2012)

  Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2012

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Hallitussihteeri
Jaakko Weuro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.