532/2012

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen (852/1988) 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Juvan kunnassa sijaitsevan Ison-Huppion soidensuojelualueelle saadaan 1 §:n säännösten estämättä rakentaa uusi 400+110 kV voimajohto nykyisen 110 kV voimajohdon tilalle. Voimajohto on rakennettava ja sitä on ylläpidettävä niin, etteivät toimenpiteet vaaranna soidensuojelualueen luontaista vesitaloutta, kasvillisuutta tai linnustoa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2012.

  Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2012

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Hallitusneuvos
Satu Sundberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.