524/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus löytötavara-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan löytötavara-asetuksen (1079/1988) 13 §:n 1 ja 2 momentti sekä

muutetaan 12 ja 14 § seuraavasti:

12 §
Löytötavaratoimiston pitämistä koskeva hakemus

Löytötavaratoimiston pitämislupaa koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) löytötavaratoimiston toimipaikat ja niiden yhteystiedot;

3) löytötavaratoimiston vastaavan hoitajan nimi ja henkilötunnus tai, jos sitä ei ole käytettävissä, syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä vastaavan hoitajan kirjallinen suostumus tehtävään.

14 §
Löytötavaratoimiston pitäjän tietojenantovelvollisuus

Löytötavaratoimiston pitäjän on annettava aluehallintovirastolle tämän määräämä selvitys löytötavaratoimiston toiminnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Löytötavaratoimiston pitämistä koskeva lupa-, valvonta- tai pakkokeinoasia, joka on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, käsitellään loppuun siinä aluehallintovirastossa, joka on ollut toimivaltainen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.