514/2012

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain (1114/2006) 10 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 441/2012:

1 §

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain (1114/2006) 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut sijoitusryhmän i tuottojen odotusarvot (mi) ja hajonnat (si) ovat liitteen 1 taulukossa ja sijoitusryhmien i ja j väliset korrelaatiot (rij) liitteen 2 taulukossa.

2 §

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu vakuutusliikkeen hajonta (σd) on 0.4 sekä vakuutusliikkeen ja sijoitustuottojen korrelaatio (ρ) 0.2.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista annettu valtioneuvoston asetus (248/2011).

  Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Ylimatemaatikko
Mikko Kuusela

Liite 1

Sijoitusryhmä Ryhmän tunnus Tuotto-odotus mi Hajonta si
I Rahamarkkinavälineet   I 1)  3.0  0.6
  I 2)  3.5  0.8
  I 3)  4.0  1.5
  I 4)  3.5  2.0
II Joukkovelkakirjalainat  II 1)  3.5  2.0
 II 2)  4.0  4.0
 II 3)  4.5  5.0
 II 4)  5.0  6.0
 II 5)  6.0 10.0
III Kiinteistöt III 1)  6.0  7.0
III 2)  7.0 10.0
III 3)  7.0 11.0
III 4)  8.5 15.0
IV Osakkeet IV 1)  8.0 18.0
IV 2) 10.0 24.0
IV 3) 11.0 28.0
V Erinäiset sijoitukset  V 1)  4.0  6.5
 V 2)  6.5  8.0
 V 3)  8.0 20.0
 V 4) 12.0 34.0

Liite 2

rij I.1 I.2 I.3 I.4 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 IV.3 V.1 V.2 V.3 V.4
I.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
I.2 0.9 1.0 0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
I.3 0.9 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
I.4 0.9 0.9 0.9 1.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
II.1 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.9 0.7 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
II.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9 1.0 0.7 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
II.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7 1.0 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0
II.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.7 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0
II.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0
III.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
III.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
III.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
III.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
IV.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
IV.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
IV.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 0.0 0.0
V.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0
V.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
V.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.