511/2012

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1748/2009) 4 § sekä 5 §:n 6 ja 8 kohta

seuraavasti:

4 §
Laskelma säästövarojen sijoittamisesta

Ennen sopimuksen tekemistä säästäjälle on annettava arvio sijoitussuunnitelman noudattamisesta kertyvästä säästöpääomasta, säästösuorituksille kertyvistä tuotoista ja sijoitussuunnitelman noudattamisesta aiheutuvista kuluista koko säästöajalta kohdennettuna eri vuosille. Säästäjälle on esitettävä säästövarojen kehittymisestä ja sopimuksen mukaan veloitettavista kuluista koko säästöajalle vähintään kaksi laskelmaa. Toinen laskelma on perustettava olettamalle, että säästövarojen tuotto on nolla. Toisessa laskelmassa on esitettävä perusteltu realistinen arvio valitulle sijoitukselle odotettavissa olevasta tuotosta. Laskelmissa säästösuorituksiin liittyvät kulut ja säästövaroihin liittyvät kulut tulee ilmoittaa vuotuisena keskimääräisenä prosentuaalisena tuoton vähennyksenä. Lisäksi tulee ilmoittaa kaikkien säästöaikana perittävien säästösuorituksiin ja säästövaroihin liittyvien kulujen prosenttiosuus säästöajan lopun bruttosäästövaroista. Bruttosäästövaroilla tarkoitetaan säästövaroja, joihin on lisätty perityt kulut.

5 §
Tiedonantovelvollisuus sopimussuhteen aikana

Palveluntarjoajan on annettava vähintään kerran vuodessa säästäjälle selvitys, jossa on ainakin seuraavat tiedot:


6) säästövaroille kertynyt tuotto vuosituotoksi muunnettuna kuluneen jakson aikana ja koko säästöaikana kaikki kulut huomioiden;


8) kuluneen jakson aikana perityt kulut prosentteina bruttosäästövaroista sekä säästöaikana perittyjen kulujen suhde bruttosäästövaroihin; 



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2012.

  Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Finanssineuvos
Urpo Hautala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.