499/2012

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin pienimuotoisesta troolikalastuksesta syyskaudella 2012

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §

Suomessa rekisteröityjen kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59°50′N ja 60°30′N välisellä alueella Saaristomerellä sekä ICES:n osa-alueella 32 perusviivan sisäpuolella Suomenlahdella on sallittu kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä eräillä merialueilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (266/2012) 1 §:stä poiketen.

2 §

Suomessa rekisteröityjen kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 30 leveysasteiden 60°30′N ja 62°30′N välisellä alueella Selkämerellä on sallittu silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Pohjanlahdella ja rysäkalastuksen keskeyttämisestä Saaristomerellä ja Suomenlahdella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (332/2012) 1 §:n 1 momentista poiketen.

3 §

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua troolikalastusta tulee harjoittaa silakan ja kilohailin pyytämiseksi elintarvikkeeksi.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Pohjanlahdella ja rysäkalastuksen keskeyttämisestä Saaristomerellä ja Suomenlahdella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (332/2012) 2 §.

  Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.