495/2012

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n nojalla:

1 §

Kööpenhaminassa 13 päivänä syyskuuta 2010 tehdyn Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välinen pohjoismainen kansalaisuussopimus tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 15 päivänä toukokuuta 2012 ja tasavallan presidentti 15 päivänä kesäkuuta 2012. Hyväksymiskirja on talletettu Tanskan ulkoasiainministeriöön 6 päivänä elokuuta 2012.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (311/2012) tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 2012.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 2012.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 69/2012)

  Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2012

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Tiina Sinkkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.