481/2012

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen (393/2007) 1 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1491/2007 ja 114/2012, seuraavasti:

1 §
Valtioneuvoston kanslian tehtävät

Valtioneuvoston kanslian tehtäviä ovat:

1) hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen;

2) hallitusohjelman toimeenpanon seuranta;

3) hallituksen vaihdokseen ja työskentelyyn liittyvät toimenpiteet;

4) Euroopan unionissa päätettävien eri ministeriöissä käsiteltävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittaminen;

5) Euroopan unionin perussopimuksen muuttamista koskevat asiat yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa;

6) Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevien asioiden sekä Euroopan unionissa käsiteltäviä valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita koskevien asioiden yhteensovittaminen;

7) Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat;

8) Euroopan komissiota, unionin tuomioistuinta, Euroopan tilintarkastustuomioistuinta sekä unionin yleistä tuomioistuinta, Euroopan keskuspankin johtokuntaa ja talous- ja sosiaalikomiteaa koskevat nimitysasiat;

9) tulevaisuus- ja muu yhteiskuntapoliittinen suunnittelu;

10) valtioneuvoston yhteinen viestintä ja ministeriöiden ulkoisen viestinnän yhteensovittaminen sekä valtionhallinnon ulkoisen viestinnän yleinen kehittäminen ja yhteensovittaminen;

11) eduskunnan ja hallituksen välinen virallinen kirjeenvaihto, kirjalliset kysymykset, kyselytunnit sekä muut hallituksen ja eduskunnan väliset yhteydet;

12) kertomus hallituksen toimenpiteistä;

13) valtioneuvoston organisaatio ja päätöksentekomenettelyt;

14) valtioneuvoston kirjaamo ja muu tietopalvelu;

15) valtioneuvostossa tarvittavien asiakirjojen kääntäminen kansalliskielille sekä hallinnon nimikkeitä ja sanastoja koskeva kielipalvelu;

16) tasavallan presidentin annettavaksi säädetyt arvonimet;

17) tasavallan presidentin kansliaa koskevat valtioneuvostossa käsiteltävät asiat;

18) oikeuskanslerinviraston taloushallinto;

19) puoluetukien myöntäminen;

20) tulopolitiikan valmistelu;

21) talousneuvoston sihteeristötehtävät;

22) valtioneuvoston edustustilojen toiminta;

23) valtioneuvoston kuljetuspalvelut;

24) valtioneuvoston turvallisuuspalvelut, turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan kokoaminen ja valtioneuvoston yhteinen poikkeusoloihin varautuminen;

25) valtion yleisen omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen valmistelu ja täytäntöönpano, ministeriön alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus sekä eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittaminen ja ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi;

26) taloudellisten ulkosuhteiden valmistelun ja suunnittelun yhteensovittaminen; sekä

27) tehtävät, jotka eivät kuulu muille ministeriöille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2012.

  Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2012

Pääministeri
Jyrki Katainen

Hallitusneuvos
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.