473/2012

Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1169/2009) 2 §:n 3 momentti ja 10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 894/2010 ja

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 894/2010 ja 1135/2011, väliaikaisesti uusi 4 momentti, seuraavasti:

2 §
Televisioverkot

Taajuusalueella 174–230 MHz on valtakunnallisen toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä kaksi kanavanippua. Lisäksi taajuusalueella 174–230 MHz on yksi lähes valtakunnallinen kanavanippu. Lisäksi taajuusalueella 470–790 MHz on yksi kanavanippu alueellisiin televisiotoiminnan lähetyksiin ja yksi lähes valtakunnallinen kanavanippu.


10 §
Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat taajuusalueet 791–821 ja 832–862 MHz.


Taajuusalueet 791–821 ja 832–862 MHz ovat käytettävissä radiomikrofoneihin ja puolustusvoimien tarpeisiin.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä syyskuuta 2012. Sen 10 §:n 4 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2012

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Lainsäädäntöneuvos
Maaret Suomi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.