471/2012

Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 14 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1033/2010, seuraavasti:

14 §
Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhinnat ja etäopetuksena järjestetyn koulutuksen opiskelijatyöpäivät

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 4 momentissa tarkoitetut ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhinnat opiskelijatyöpäivää kohti porrastetaan kertomalla yksikköhinta erikoisoppilaitoksittain tämän asetuksen 11 §:n 1 momentissa säädetyllä koulutusaloittain muodostettujen hintaryhmien mukaan määräytyvällä luvulla. Tekniikan ja liikenteen alalla ansio- ja liikennelentäjän ammattiin valmistavassa koulutuksessa, jota järjestetään ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa, edellä tarkoitettu kertojana käytettävä luku on kuitenkin 8,5.

Ammatilliset erikoisoppilaitokset sijoitetaan yksikköhintojen laskemista varten 1 momentissa tarkoitettuihin koulutusaloittain muodostettuihin hintaryhmiin erikoisoppilaitoksen pääasiallisen koulutusalan perusteella. Hintaryhmiin sijoittelua tarkistetaan neljän vuoden välein.

Etäopetuksena toteutetun koulutuksen yksikköhinta on 1 momentissa tarkoitetusta koulutusaloittain muodostetusta hintaryhmästä riippumatta 50 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 4 momentissa tarkoitetusta yksikköhinnasta.

Etäopetuksena järjestetyn koulutuksen opiskelijatyöpäivien määrästä otetaan valtionosuuden laskennassa huomioon enintään 40 prosenttia erikoisoppilaitoksen muutoin kuin etäopetuksena toteuttamien opiskelijatyöpäivien määrästä. Edellytyksenä on lisäksi, että koulutus on ohjattua ja perustuu erikoisoppilaitoksen koulutussuunnitelmaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos
Merja Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.