464/2012

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (411/2012) 2 §:n nojalla:

1 §

Voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä New Yorkissa 31 päivänä toukokuuta 2012 tehty yhteistyöpöytäkirja on voimassa 27 päivästä heinäkuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yhteistyöpöytäkirjan 19 päivänä kesäkuuta 2012 ja tasavallan presidentti 29 päivänä kesäkuuta 2012. Yhteistyöpöytäkirjan voimaantulosta on sovittu kirjeenvaihdolla 27 päivänä heinäkuuta 2012.

2 §

Yhteistyöpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (411/2012) tulee voimaan 13 päivänä elokuuta 2012.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä elokuuta 2012.

(Yhteistyöpöytäkirjan liitteet D ja E ovat nähtävänä ja saatavissa ulkoasiainministeriön määräyskokoelmassa www.finlex.fi sekä ulkoasiainministeriössä, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 65/2012)

  Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2012

Pääministeri
Jyrki Katainen

Lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.