460/2012

Annettu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta hallin metsästyksestä metsästysvuonna 2012–2013

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 10 §:n 2 momentin ja 41 §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 159/2011:

1 §
Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 10 §:ssä tarkoitettujen pyyntilupien ja metsästyslain 41 §:ssä tarkoitettujen poikkeuslupien perusteella saaliiksi saatujen hallien määrä saa olla enintään 1 050 yksilöä.

2 §
Alueelliset rajoitukset

Edellä 1 §:ssä mainitusta suurimmasta sallitusta saalismäärästä metsästettäviksi sallittavien hallien määrä saa olla alueellisesti seuraava:

1) Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa (Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalue) yhteensä enintään 683 yksilöä;

2) Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa (Lounais-Suomen kannanhoitoalue) yhteensä enintään 273 yksilöä; sekä

3) Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa (Suomenlahden kannanhoitoalue) yhteensä enintään 94 yksilöä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2013.

  Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.