426/2012

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2012

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (550/2008) 18 §, sekä

lisätään uusi 29 a § seuraavasti:

18 §
Ministeriön organisaatio

Ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2005) mukaisesti ministeriössä on poliittinen osasto, kauppapoliittinen osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto sekä viestintä- ja kulttuuriosasto. Lisäksi ministeriössä on osastojaon ulkopuolisina toimintoina oikeuspalvelu, kansalaispalvelut, protokollapalvelut, hallintopalvelut, talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö sekä viisumipalvelukeskus.

29 a §
Viisumipalvelukeskus

Viisumipalvelukeskuksen tehtäviin kuuluu viisumihakemusten käsittely yhteistyössä asianomaisen edustuston kanssa siten, että viisuminannon päätösvalta säilyy asianomaisella edustustolla.

Viisumipalvelukeskus sijoittuu hallinnollisesti kansalaispalveluiden alaisuuteen. Viisumipalvelukeskukseen sovelletaan soveltuvin osin työjärjestyksen yksikköjä koskevia säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2012. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2012

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.