425/2012

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2012

Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen (1311/2001) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1424/2010, seuraavasti:

3 §
Tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrä

Vastaajan maksettavaksi vaaditut oikeudenkäyntikulut tuomitaan vaatimuksen mukaisesti. Ne tuomitaan kuitenkin korkeintaan perustaksan tai korkean taksan määräisinä velan pääoman määrän mukaan seuraavasti:

Velan pääoma alle 300 euroa Velan pääoma vähintään 300 euroa mutta enintään 1000 euroa Velan pääoma yli 1000 euroa tai häätö
Perustaksa 50 euroa 80 euroa 110 euroa
Korkea taksa 80 euroa 120 euroa 160 euroa

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin taksoihin lisätään vaadittaessa kantajalta perittävä oikeudenkäyntimaksu.

Jos oikeudenkäyntikuluja ei ole vaadittu, niitä ei tuomita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2012.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Katri Kummoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.