423/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perusopetusasetuksen (852/1998) 3 §:n 1 momentti, seuraavasti:

3 §
Opetuksen vuosittainen ja viikoittainen määrä

Perusopetusta annetaan oppilaalle ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 19, kolmannella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 22, neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 25, seitsemännellä ja kahdeksannella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 29 ja yhdeksännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 30 tuntia työviikossa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen asetuksen mukaan laadittua opetussuunnitelmaa ja sen osoittamaa tuntimäärää noudatetaan siihen saakka kunnes Opetushallitus päättää tämän asetuksen mukaisista opetussuunnitelman perusteista ja niiden mukaan laadittavien opetussuunnitelmien käyttöönotosta.

Opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelman perusteet niin, että tämän asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan viimeistenkin vuosiluokkien osalta käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta 2016.

  Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Ylijohtaja
Eeva-Riitta Pirhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.