401/2012

Annettu Helsingissä päivänä 26 kesäkuuta 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräiden mittauslaitteita koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on

kumonnut  eräiden mittauslaitteita koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (302/1994) 1 §:n 2 kohdan, sekä

muuttanut 2 §:n 2 momentin ja 3 §:n seuraavasti:

2 §

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy 1 momentissa mainitun direktiivin 13 artiklan tarkoittaman tarkastuslaitoksen.

3 §

Tässä päätöksessä mainittujen direktiivien

käännöksiä on saatavissa Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2012.

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (302/1994) 1 §:n 2 kohdan mukaiset EY:n alkutarkastustodistukset ja kalibrointitodistukset jäävät edelleen voimaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/17/EU (32011L0017) EUVL N:o L 71, 18.3.20 11, s. 1.

  Helsingissä 26 päivän kesäkuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.