388/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain ja adoptiolain 86 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 94 §:n voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (21/2012) 2 §:n ja adoptiolain (22/2012) 98 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 358/2012:

1 §

Lasten adoptiosta Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2008 tehty eurooppalainen yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 7 päivänä joulukuuta 2011 ja tasavallan presidentti 20 päivänä tammikuuta 2012. Hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 19 päivänä maaliskuuta 2012.

2 §

Suomi on yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä tehnyt yleissopimuksen 27 artiklan 1 kappaleen mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi ei sovella yleissopimuksen 22 artiklan 3 kappaletta siltä osin, kuin on kyse tietojen antamisesta alle 15-vuotiaalle lapselle.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (21/2012) sekä adoptiolain (22/2012) 86 §:n 2 momentin 2 kohta ja 94 § tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 39/2012)

  Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöjohtaja
Antti Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.