332/2012

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Pohjanlahdella ja rysäkalastuksen keskeyttämisestä Saaristomerellä ja Suomenlahdella

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §

Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus on kielletty ICES:n osa-alueella 30 Selkämerellä leveysasteen 62°30′N eteläpuolella kesäkuun 27 päivän alusta syyskuun 17 päivän loppuun.

Suomessa rekisteröityjen tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus on kielletty ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella leveysasteen 62°30′N pohjoispuolella kesäkuun 27 päivän alusta syyskuun 17 päivän loppuun.

2 §

Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten rysillä saaman silakka- ja kilohailisaaliin purkaminen on kielletty ICES:n osa-alueilla 29 ja 32 (Saaristomeri ja Suomenlahti) heinäkuun 12 päivän alusta joulukuun 31 päivän loppuun.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

  Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.