328/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rekisterihallintoasetuksen (248/1996) 5 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1700/2009, seuraavasti:

5 §
Maistraattien ohjausryhmä

Maistraattien toimintaan liittyvien laaja-alaisten kehittämishankkeiden ohjausta ja seurantaa sekä eri hallinnonaloille kuuluvien toimintojen yhteensovittamista koskevia asioita käsitellään maistraattien ohjausryhmässä, jonka valtiovarainministeriö asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjausryhmä käsittelee maistraattien strategia-asiakirjan, maistraattien kanssa käytävien tulosneuvottelujen pohjaksi laadittavan strategisen tulossopimuksen rakenteen sekä maistraattien toimintamenomomenttia koskevan kehys- ja talousarvioesityksen.

Ohjausryhmässä ovat edustettuina valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Väestörekisterikeskus, Patentti- ja rekisterihallitus, Kuluttajavirasto, Itä- Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, maistraatit sekä maistraattien henkilöstöä edustavat järjestöt.

6 §
Tulosohjaus

Valtiovarainministeriö hyväksyy Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien strategia-asiakirjat.

Ministeriö hyväksyy Väestörekisterikeskuksen ehdotuksesta viraston tulostavoitteet.

Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö hyväksyy maistraatin tulostavoitteet maistraattien strategia-asiakirjan pohjalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.