323/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston päätös Lohjan kaupungin ja Nummi-Pusulan kunnan yhdistymisestä

Valtioneuvosto on kuntajakolain (1698/2009) 21 §:n 1 momentin ja kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Nummi-Pusulan kunta lakkaa ja yhdistyy Lohjan kaupunkiin.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen

Uusi Lohjan kaupunki kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Lohjan kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Uuden Lohjan kaupungin kielellisestä asemasta vuodesta 2013 alkaen säädetään erikseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös kuntajaon muuttamisesta on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa ja toimitettava julkaistavaksi muutoksen kohteena olevassa kunnassa siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Muutoksenhakukielto

Kuntajakolain 55 §:n 1 momentin mukaan kuntien yhteisen esityksen mukaiseen valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdistymisestä ei saa hakea muutosta.

  Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Ylitarkastaja
Suvi Savolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.