320/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (263/2012) liitteeseen uusi 17—19 kohta seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2015.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

  Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitussihteeri
Juho-Antti Jantunen

Liite

Opetus- ja kulttuuriministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite Maksu
17) Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukainen laatujärjestelmän uusinta-arviointi, yli 20 000 opiskelijan korkeakoulut 15 000 €
Yliopistolaki (558/2009) 87 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 9 §
18) Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukainen laatujärjestelmän uusinta-arviointi, 2000—19 999 opiskelijan korkeakoulut 10 000 €
Yliopistolaki (558/2009) 87 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 9 §
19) Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukainen laatujärjestelmän arviointi, 0—1999 opiskelijan korkeakoulut 7 500 €
Yliopistolaki (558/2009) 87 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 9 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.