319/2012

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2012

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (153/2007) 12 §:n 4 momentti seuraavasti:

12 §
Julkistaminen ja siinä käytettävä kieli

Liikkeeseenlaskija, jonka arvopapereista julkisen kaupankäynnin kohteena on vain sellaisia muun kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita, joiden yksikkökohtainen nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vähintään 100 000 euroa tai tätä liikkeeseenlaskupäivänä vastaava määrä muussa valuutassa, voi antaa 1 momentissa tarkoitetut tiedot:

1) suomen tai ruotsin kielellä ja vastaanottavan valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä; tai

2) kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä kielellä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

  Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Erityisasiantuntija
Marianna Uotinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.