305/2012

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Israelin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Israelin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n perusteella:

1 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Israelin puolustusministeriön edustaman Israelin valtion hallituksen välillä Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 22 päivänä maaliskuuta 2012 ja tasavallan presidentti 27 päivänä huhtikuuta 2012. Hyväksymisestä on ilmoitettu Israelille 25 päivänä toukokuuta 2012.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Israelin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (197/2012) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 35/2012)

  Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2012

Puolustusministeri
Stefan Wallin

Hallitussihteeri
Jenni Herrala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.