298/2012

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus tekstiilikuitujen nimityksiä ja niitä vastaavia tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteita ja merkintöjä koskevasta markkinavalvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 15 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 561/2008:

1 §

Tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivien 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1007/2011 säädetty markkinavalvonta kuuluu Suomessa kuluttaja-asiamiehelle.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annettu asetus (515/1997).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011 (32011R1007); EUVL L 272, 18.10.2011, s.1

  Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Kaupallinen neuvos
Ilkka Cantell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.