273/2012

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (130/2008) 4 §:n 3 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 16 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 3 momentti asetuksessa 137/2010 ja 5 §:n 2 momentti asetuksessa 122/2012, seuraavasti:

4 §
Eläinten hyvinvoinnin tuen perusehdot nauta- ja sikatiloilla

Viljelijän on toteutettava tilalla perusehtoihin kuuluvat toimenpiteet ensimmäisenä sitoumusvuonna viimeistään 31 päivänä joulukuuta lukuun ottamatta 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä, joka on toteutettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta sekä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, jotka on toteutettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. Sitoumusvuosi alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä huhtikuuta.

5 §
Terveydenhuoltosopimus

Ellei viljelijä ole tehnyt 1 momentissa tarkoitettua terveydenhuoltosopimusta, viljelijällä on oltava tilattuna terveydenhuoltosopimuksen tekemistä varten tarvittava eläinlääkärin käynti viimeistään sitoumusta koskevaa hakemusta jätettäessä.

16 §
Lisäehdon vaihtaminen ja siitä luopuminen

Viljelijä voi vaihtaa sitoutuessaan valitsemansa lisäehdot jäljellä olevaksi sitoumuskaudeksi kerran sitoumuskauden aikana. Vaihtamisen edellytyksenä on, että lisäehdon valinnalle säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos lisäehdon vaihtamisen edellytykset täyttyvät, mutta mikään valittavissa oleva lisäehto ei sovellu tilan tuotantorakenteeseen tai sen teknisiin järjestelyihin, viljelijä voi uutta lisäehtoa valitsematta luopua aikaisemmasta lisäehdosta ilman, että siitä maksettu tuki on palautettava. Viljelijä ei voi valita lisää lisäehtoja ehdon vaihtamisen yhteydessä.Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.