271/2012

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja V lukuun sekä liitteen lisäykseen, mainittuun yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan liitteen lisäykseen ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstöön tehtyjen muutosten sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvän uudistetun vuoden 2010 palokoesäännöstön voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen II-1, II-2 ja V lukuun sekä liitteen lisäykseen, mainittuun yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan liitteen lisäykseen ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstöön Lontoossa 3 päivänä joulukuuta 2010 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksillä MSC.308(88), MSC.309(88) ja MSC.311(88) tehdyt muutokset sekä samassa yhteydessä päätöksellä MSC.307(88) hyväksytty mainittuun yleissopimukseen liittyvä uudistettu vuoden 2010 palokoesäännöstö tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset ja palokoesäännöstön 22 päivänä joulukuuta 2011.

2 §

Muutosten ja palokoesäännöstön määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

(Muutokset ja uudistettu vuoden 2010 palokoesäännöstö ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilla osoitteessa www.trafi.fi sekä Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

  Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2012

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitusneuvos
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.