265/2012

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen (796/1988) 2 § seuraavasti:

2 §

Ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut selityksen, että yleissopimuksen 94 artiklaan viitaten yleissopimusta ei sovelleta, Ruotsin osalta mainitun artiklan 1 kappaleen ja muutoin 2 kappaleen mukaisesti, kauppaa koskeviin sopimuksiin, kun sopijapuolten liikepaikat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Islannissa tai Norjassa.

Lisäksi Suomi on 28 päivänä marraskuuta 2011 antanut selityksen, että yleissopimuksen 94 artiklaan viitaten yleissopimusta ei sovelleta, Islannin osalta mainitun artiklan 1 kappaleen ja muutoin 2 kappaleen mukaisesti, kauppaa koskevien sopimusten tekemiseen, kun sopijapuolten liikepaikat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Islannissa tai Norjassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

  Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Tuomo Antila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.