262/2012

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2012

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (776/2008) 4 §, 8 §:n 3 kohdan suomenkielinen sanamuoto ja liite, sellaisina kuin niistä ovat 4 § ja liite asetuksessa 639/2011, seuraavasti:

4 §
Puoliso- ja lapsikorotus

Paikalliskorotuksen puolisokorotus on 45 prosenttia ja lapsikorotus 13 prosenttia virkamiehen paikalliskorotuksesta.

8 §
Muuttokorvaus

Muuttokorvauksen sekä sen puoliso- ja lapsikorotuksen määrä ovat tämän asetuksen liitteessä. Rajavartiolaitoksen esikunta määrää kuitenkin muuttokorvauksesta, jos virkamies muuttaa:


3) muualta kuin Helsingistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

Asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen alkaneisiin ulkomaanpalvelussuhteisiin. Olosuhdekorvausta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin jo asetuksen voimaantulosta.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2012

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Ylitarkastaja
Anne Ihanus

Liite

PAIKALLISKOROTUKSEN PERUSARVO

Paikalliskorotuksen perusarvo on 18 000 euroa vuodessa.

VARUSTAUTUMISKORVAUKSEN MÄÄRÄ

Varustautumiskorvaus on 7 200 euroa.

MUUTTOKORVAUSMÄÄRÄT

 Asemapaikka Muuttokorvaus euroa Korotus euroa mukana seuraavasta puolisosta ja jokaisesta lapsesta
Abuja 9 118 1 035
Moskova 7 509 880
New Delhi 7 509 880
Peking 7 509 880
Pietari 5 667 672
Riika 4 109 466
Tallinna 4 109 466

OLOSUHDEKORVAUS

Asemapaikka Euroa kuukaudessa
Abuja 770
Moskova 280
New Delhi 630
Peking 420
Pietari 210

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.