260/2012

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (235/2003) 3 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 349/2006, seuraavasti:

3 §
Harjoittelut ja kuulustelu

Harjoitteluihin ja kuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on osoittanut riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kielitaidon osoittamiseksi henkilön on esitettävä todistus siitä, että hän on saavuttanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen kokeen kolmessa osakokeessa vähintään taitotason 4 tai ennen vuotta 2002 järjestetyssä kokeessa vähintään yleistaitotason 5 taikka suorittanut suomen- tai ruotsinkielisen tutkinnon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

Asetuksen 3 §:n 3 momentissa tarkoitettua kielitaitoa ei vaadita siltä, joka on aloittanut lisäopintojen suorittamisen ja esittänyt todistuksen kielitaidostaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

  Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Johanna Wallius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.