222/2012

Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2012

Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain (668/2010) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1060/2011, seuraavasti:

2 §

Valtioneuvosto voi antaa vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisia valtiontakauksia:

1) Euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen ja muiden velkasitoumusten vakuudeksi;

2) Euroopan rahoitusvakausvälineen ottamien muiden velkojen vakuudeksi;

3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin velkoihin liittyvien korkojen, koronvaihtositoumusten, valuutanvaihtositoumusten ja muiden sitoumusten vakuudeksi; sekä

4) 1—3 kohdassa tarkoitettujen sitoumusten ehtojen täyttämisen vakuudeksi.

Takauksia saa olla voimassa 1 momentissa tarkoitettujen velkojen ja muiden sitoumusten pääoman ja sille annettavan 65 prosentin ylitakauksen osalta yhteensä enintään 13974,03 miljoonan euron arvosta. Lisäksi takaus kattaa takauksen piiriin kuuluvista sitoumuksista aiheutuvat korot ja kulut sekä niille annettavan 65 prosentin ylitakauksen.

Muun kuin euromääräisen lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen Euroopan keskuspankin julkaiseman euron kurssin mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2012.

Tätä lakia sovelletaan 21 päivänä lokakuuta 2011 tai sen jälkeen annettuihin valtiontakauksiin.

HE 150/2011
EV 21/2012
FiUB 5/2012

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.