211/2012

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään mittauslaitelain (707/2011) nojalla:

1 §
Asetuksen soveltaminen

Tätä asetusta sovelletaan mittauslaitelain (707/2011) 2 §:n 1 momentin mukaiseen käyttöön tarkoitettuihin, mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY mukaisiin mittauslaitteisiin.

2 §
Olennaiset vaatimukset

Mittauslaitteiden tulee täyttää liitteen 1 mukaiset olennaiset vaatimukset.

3 §
Mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi

Mittauslaitteen vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa liitteen 2 mukaisella vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmällä (moduuli). Menetelmä valitaan niiden menettelyjen joukosta, jotka luetellaan liitteen 3 mittauslaitekohtaisissa alaliitteissä.

4 §
Mittauslaitekohtaiset erityisvaatimukset

Mittauslaitteiden tulee täyttää liitteen 3 mukaiset mittauslaitekohtaiset erityisvaatimukset.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2012.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/22/EY (32004L0022) EUVL N:o L135, 30.4.2004 s. 1
Komission direktiivi 2009/137/EY (32009L0137) EUVL N:o L249, 11.11.2009 s. 7

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Liitteet 1-3: Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.