186/2012

Annettu 20 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1192/2011) 14 §:n 1 momentti ja

lisätään asetukseen väliaikaisesti uusi 5 a § seuraavasti:

5 a §

Pienteurastamoista ja pienleikkaamoista peräisin olevien sivutuoteasetuksessa tarkoitettujen luokkaan 2 ja 3 kuuluvien sivutuotteiden hävittämisen osalta liitteen 2 mukainen alue on syrjäistä aluetta. Alkuperätilalla teurastetuista eläimistä saatavien luokkaan 1, 2 ja 3 kuuluvien sivutuotteiden hävittämisen osalta koko Suomi on syrjäistä aluetta.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Sen 8 § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012. Sen 5 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2013.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012. Sitä sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Kirsti Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.