162/2012

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2012

Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 267/2012 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta, neuvoston asetusta (EU) N:o 36/2012 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta ja neuvoston asetusta (EU) N:o 753/2011 Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus seuraavien Euroopan unionin neuvoston asetusten rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun 1—3 §:ssä: neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta, EUVL N:o L 88, 24.3.2012, s. 1, neuvoston asetus (EU) N:o 36/2012 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta, EUVL N:o L 16, 19.1.2012, s. 1, ja neuvoston asetus (EU) N:o 753/2011 Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä, EUVL N:o L 199, 2.8.2011, s. 1. Menettämisseuraamuksista säädetään rikoslain 10 luvussa.

Neuvoston asetukset ovat tulleet voimaan sinä päivänä, jona ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2012

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Lähetystöneuvos
Anu Saarela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.