156/2012

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2012

Sisäasiainministeriön päätös Euroopan talousalueeseen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa säädetyt edellytykset

Sisäasiainministeriö on päättänyt rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetun lain (503/2008) 22 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Euroopan talousalueeseen kuulumattomat valtiot ja alueet, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 8 §:n 4 ja 5 momentissa, 11 §:n 2 momentissa ja 13 §:ssä (303/2010) säädetyt edellytykset, ovat Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Intia, Japani, Kanada, Korea, Meksiko, Singapore, Sveitsi, Yhdysvallat sekä Ranskan merentakaiset alueet (Mayotte, Ranskan Polynesia, Saint-Pierre ja Miquelon, Uusi-Kaledonia, ja Wallis ja Futuna) ja Alankomaiden merentakaiset alueet (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius ja Sint Maarten).

Edellä 1 momentissa oleva luettelo ei kuitenkaan poista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 6 §:ssä ja 17 §:ssä säädettyjä velvoitteita.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä huhtikuuta 2012.

Tällä päätöksellä kumotaan 11 päivänä helmikuuta 2009 annettu sisäasiainministeriön päätös (78/2009) Euroopan talousalueeseen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) säädetyt edellytykset.

  Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2012

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Neuvotteleva virkamies
Jouko Huhtamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.