143/2012

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 15 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1527/2011, seuraavasti:

15 §
Ennakonpidätyksen määrä eräissä tapauksissa

Ennakonpidätys pääomatulosta, kuten korosta, voitto-osuudesta ja jälkimarkkinahyvityksestä, on 30 prosenttia, jollei toisin säädetä tai määrätä. Ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetusta käyttökorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan niin ikään 30 prosentin suuruisena, jos korvaus perustuu perintönä tai testamentilla saatuun tai vastiketta vastaan hankittuun oikeuteen. Ennakonpidätys tuloverolain 33 a §:ssä tarkoitetuista julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista ja sen sijaan maksetusta sijaisosingoista on 21 prosenttia. Jos osinkoa jakavaan julkisesti noteerattuun yhtiöön sovelletaan eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annettua lakia (299/2009), ennakonpidätys on kuitenkin 30 prosenttia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2012.

  Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Jukka Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.