113/2012

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään postilain (415/2011) 16 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Toimipisteiden sijoittaminen

Postilain (415/2011) 16 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimipisteet on sijoitettava alueen muiden tavanomaisesti käytettävien palveluiden yhteyteen tai muutoin huolehdittava siitä, että toimipisteet ovat helposti saavutettavissa.

Toimipisteet on sijoitettava siten, että koko maan alueella vähintään 82 prosentilla postipalvelujen käyttäjistä toimipisteen etäisyys vakituisesta asunnosta on enintään kolme kilometriä. Lisäksi korkeintaan kolmella prosentilla postipalvelujen käyttäjistä etäisyys vakituisesta asunnosta toimipisteeseen saa olla yli kymmenen kilometriä.

Postilain 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjontaan ei sovelleta 2 momentin vaatimuksia.

Postilain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu kuin kiinteä toimipiste tai 3 momentissa tarkoitettu muu toimipiste voi täydentää pykälän 1 momentissa tarkoitettuja toimipisteitä ja tulla huomioiduksi pykälän 2 momentissa tarkoitettuja etäisyyksiä laskettaessa sillä edellytyksellä, että postilain 16 §:n 1–3 momentissa tarkoitettu toimipisteverkon kokonaisuus muodostaa kuluttajan kannalta yhtenäisen, kohtuullisen asiointimatkan päässä olevan palvelupisteiden verkon, josta kuluttajan tarvitsemat yleispalveluun kuuluvat tuotteet ja palvelut on saatavilla.

2 §
Kohtuullinen matka

Postilain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiointimatkaa on pidettävä kohtuullisena, jos se vastaa tavanomaisen asiointimatkan pituutta muihin 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin palveluihin toimipisteen tosiasiallisella asiointialueella.

Asiointimatka arvioidaan toimipisteen ja luonnollisten henkilöiden vakituisessa käytössä olevan asunnon välisenä etäisyytenä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2012

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Neuvotteleva virkamies
Aleksandra Partanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.