96/2012

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2011 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 433/2007:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983), jäljempänä tulvavahinkolaki, nojalla korvattavien yksityisteille, silloille, ojille, penkereille, rakennuksille, rakennelmille, välttämättömälle kotitalousirtaimistolle, ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle aiheutuneiden vahinkojen ja kustannusten korvausprosentista 1.1. —30.6.2011 aikana poikkeuksellisista tulvista aiheutuneista vahingoista. 

2 §
Korvausprosentit

Yksityisteille, silloille, ojille, penkereille, rakennuksille, rakennelmille, välttämättömälle kotitalousirtaimistolle, ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista korvataan 80 prosenttia tulvavahinkolain korvausperusteiden mukaisista vahingoista.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä helmikuuta 2012.

  Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.