82/2012

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1139/2010, seuraavasti:

6 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, osastopäällikön, hallitusneuvoksen, hallintojohtajan, talousjohtajan, viestintäjohtajan, rakennusneuvoksen, liikenneneuvoksen, viestintäneuvoksen, finanssineuvoksen, merenkulkuneuvoksen, kansainvälisten asioiden neuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Yli-insinöörin nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

  Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2012

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.